Geschiedenis
In de jaren 70 ontstond er vanuit de jeugdclub Intermezzo van de Gereformeerde en Hervormde kerk uit Lisse behoefte om met een groepje een weekje op vakantie te gaan. Zes personen sloten zich aan bij een kamp uit Den Haag. Het jaar daarop werd een eigen kamp georganiseerd in een schuur bij de familie Kuipers in Nunspeet. Omdat dit zeer geslaagd was werd er besloten om door te gaan met het organiseren van een kamp. Er werd gezocht naar een locatie. Uiteindelijk kon via het kamp van Den Haag een week de beschikking worden verkregen over een terrein en bijbehorende spullen. Dit alles was voor jongeren van 13 t/m 17 jaar.

In 1980 is een deel van de leiding, aangevuld met nieuwe leiding, gestart met het organiseren van een kamp voor jongens en meisjes van 7 t/m 13 jaar. Ook dit sloeg enorm aan. Vanaf dat moment was er sprake van een ouderen- en een jongeren kamp. Vanwege een te geringe belangstelling is het ouderen kamp er helaas niet meer. Het jongeren kamp daarentegen draait nog volop en staat nu bekend als Jeugd Kamp Lisse, oftewel JKL.

Aangezien JKL vanuit de kerk is opgericht heeft het nog steeds een christelijk karakter. Het christelijke karakter komt terug in de momenten stilte voor en na het eten en een korte kerkdienst op zondag, dit voor diegene die dit gewend zijn. Uiteraard is iedereen welkom!

Sinds 1980 is JKL elk jaar weg geweest met een groep kinderen onder leiding van een enthousiaste groep vrijwilligers naar de vertrouwde omgeving van Epe. Elk jaar wordt er een nieuw thema bedacht waarbij allerlei activiteiten worden bedacht. De kinderen die meegaan komen ondertussen allang niet meer alleen uit Lisse. Vanuit heel Nederland melden kinderen zich aan. Om zoveel mogelijk kinderen mee te kunnen laten gaan wordt er met het plannen van de week rekening gehouden met de verschillende vakantieperiodes.
JKL 2022

13 augustus t/m 17 augustus
Nog maar:
-109 dagen
Volg ons op:
Jeugdkamp Lisse